Siedzibą Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie od października 1963 roku jest eklektyczna willa wybudowana na początku XX wieku. Posiada ogrodzenie z kutymi kratami oraz słupkami i narożnikami z cegły. Jest ona, decyzją ówczesnego Wojewódzkiego Konserwatora zabytków w Koszalinie, wpisana do rejestru zabytków pod numerem 1237/1-2 jako willa eklektyczna. Bryła rzeźbiona, podpiwniczona, dwie kondygnacje naziemne przykryte wysokim dachem wielospadowym, ryzolity o wysokości 2.5 kondygnacji pokryte dachem dwuspadowym. Budynek murowany, narożniki oraz obramienia okien i drzwiowe zdobione cegłami, we wnętrzach zachowane plafony, boazerie, stolarka.
Po przejściu frontu w 1945r. obiekt zagospodarowano na potrzeby Koszalińskich Zakładów Kruszyw Mineralnych, a w 1963r. po remoncie i adaptacji dla potrzeb Domu Technika. Wydarzenie to wpłynęło znacznie na ożywienie działalności, zarówno organizacyjnej jak i merytorycznej NOT i zrzeszonych w nim Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.
W sali konferencyjnej, trzech salach wykładowych Środkowopomorska  Rada NOT organizuje wiele imprez naukowych i szkoleniowych. W budynku mieści się również kawiarnia wraz z zapleczem a także pomieszczenia biurowe Zespołu Usług Technicznych wykonujących ekspertyzy, projekty techniczne, tłumaczenia tekstów. W salach wykładowych prowadzone są szkolenia na kursach krótko i długoterminowych.
W budynku ma również swoje biuro Zachodniopomorska Izba Inżynierów Budownictwa.

Z poważaniem
O NAS   |   AKTUALNOŚCI   |   USŁUGI SZKOLENIOWE   |   DZIAŁ USŁUG TECHNICZNYCH   |   KONTAKT