Witamy !

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych jest dobrowolnym związkiem stowarzyszeń naukowo – technicznych. W skład Środkowopomorskiej Rady NOT wchodzi 10 stowarzyszeń naukowo-technicznych (SNT).
Celem FSNT jest :
– współpraca, integrowanie i wzajemne wspomaganie się stowarzyszeń członkowskich w realizacji ich zadań, zainteresowań i potrzeb,
– obrona interesów członków oraz wspomaganie organizacyjne ich statutowych działań,
– wpływanie na rozwój techniki, nauki i gospodarki.

Środkowopomorska Rada NOT FSNT realizuje swoje cele w szczególności przez:
– prezentowanie wspólnych poglądów i problemów w zakresie kierunków i warunków rozwoju techniki, nauki oraz gospodarki,
– organizowanie PKoszalińskich Dni Techniki jako między stowarzyszeniowej imprezy technicznej,
– prowadzenie działalności gospodarczej poprzez biuro Środkowopomorskiej Rady NOT, w tym:
– usługi szkoleniowe
– usługi techniczne
– doradztwo w zakresie innowacyjności produkcji
– utrwalenie pamięci o zasłużonych inżynierach i technikach oraz ważniejszych wydarzeniach w społeczności technicznej, prowadzenie Domu Technika

W ramach naszej działalności oferujemy:

  • opracowywanie dokumentacji wymaganej do uzyskania dotacji unijnych;
  • sporządzanie studiów wykonalności inwestycji;
  • wydawanie opinii o innowacyjności oraz nowej technologii, które są m.in. wymagane przy składaniu aplikacji o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej;
  • zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy UE

Zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach jesteśmy organizacją pozarządową zarejestrowaną pod numerem KRS 0000178925.